vizitku za prijateljicu Blanku Katunarić - slikaricu sam napravio u dvije verzije - kombinacijama boja njezine slike A.G. Matoša i imena. sa stražnje strane su adresa i broj telefona.