vizitke za 'najstariju zagrebačku birtiju' - pod starim krovovima nastale su nabrzinu - za prednju stranu upotrijebio sam digitalnu fotografiju slikanu OLYMPUS-om C40, automatskim postavkama, po noći. za podlogu stražnje strane iskoristio sam teksturu zida - mali dio fotografije portreta gđe špiranec.